Home » Обучения » Техническо обучение – диагностика горивна система на дизелово моторно превозно средство

Техническо обучение – диагностика горивна система на дизелово моторно превозно средство

Автомобилната диагностика е компютърно проверяване за неизправности в превозното средство. Автомобилните компютри следят и регулират работата на колата и ако възникне неизправност, тя следва да бъде намерена, прочетена и изтрита от електронното устройство на автомобила. Това изисква подходящ диагностичен уред.

Този курс е предназначен за запознаване на курсантите с извършване диагностика на автомобил чрез доказани в сферата уреди. В него ще научите всички възможности на устройствата, за да сте способни да диагностицирате и изтриете всякакъв вид грешки от автомобилния компютър.

I. Общи положения диагностика дизел:
– компютърна (интерфейсна с кодове за грешки и действителни стойности;
– аналогова (измерване механично на всички величини (електрически и такива, свързани с потока на флуида в системата – налягания и количества));
– смесена диагностика + измервания на възприематели и изпълнителни звена с помоща на мултиметри, осцилоскопско оборудване и др.
II. Неинвазивна диагностика дизел:
1) Bosch;
2) Delphi;
3) Denso;
4) Siemens (VDO).
III. Инвазивна диагностика дизел:
1) Bosch;
2) Delphi;
3) Denso;
4) Siemens (VDO).
IV. Демонтаж и монтаж на агрегати, възприематели и упр. звена при инвазивна диагностика на дизелово моторно превозно средство.
1) Дюзи (инжектори);
2) ГНП (помпи за високо налягане).

diagnostika-kurs-avtomobili  diagnostika-obuchenie-dieselland

AXONE-3-Mobile diagnostika-obuchenie-dizel

error: Content is protected !!