Home » Обучения » Технически обучения – дизелови горивни системи Delphi

Технически обучения – дизелови горивни системи Delphi

Целта на обученията е да получите нужните теоретични знания и практически умения за качествена проверка и ремонт на дизелови горивни системи Delphi

Допустимите стойности при комън-рейл дюзите на Delphi се измерват в микрони, следователно дори най-незначителните отклонения могат да имат големи последици. Дори само една дюза да работи извън синхрон може да доведе до значително въздействие върху производителността на комплекта. Резултатът може да е намалена ефективност и увеличени емисии, които са неприятни за клиента. Поради това, знанията за ремонт на комън-рейл дюзи Delphi по съвременните стандарти е от изключителна важност. Обучението ще Ви предостави нужните умения за проверка и ремонт на всички Delphi комън-рейл инжектори. Тестовете ще се извършват на стенд Dieselland CR-Jet.

С продължителния растеж на комън-рейл дялът е съвсем нормално да имате стремеж към задълбочено запознаване с технологията. Все пак тези усъвършенствани превозни средства изискват експертна диагностика и ремонт в работилници, снабдени с точното оборудване. Този курс е предназначен за проверка и ремонт на Delphi DFP 1, 3, 4 и 6 комън-рейл помпи.

Помпите на делфи от серията DPA са най-разпространените роторни в света. Революционни за времето си, те налагат нов стандарт за надеждност и мощност. Следователно все още има голям дял от превозни средства оборудвани с тях. Целта на обучението е да получите нужните умения за качествена проверка и ремонт на делфи DPA помпи.

Схема на обученията:

delphi

delphi-kurs-dieselland delphi-obuchenie-crjet

error: Content is protected !!