Home » Обучения » Технически обучения – дизелови горивни системи Siemens

Технически обучения – дизелови горивни системи Siemens

Целта на обученията е да получите нужните теоретични знания и практически умения за качествена проверка и ремонт на дизелови горивни системи Siemens.

Предназначението на обученията е да се запознаете с устройството и работата на комън-рейл помпи и дюзи Siemens. Освен това, по време на курса, ще се извършат проверки и ремонт чрез оборудване на Dieselland. Ще се разгледат множество от възможни случаи, възникващи при работата със Siemens компоненти.

Схема на обученията:

siemens

Обученията се провеждат в базата на ”София Дизел Център” ООД – гр. София, ул. Папрат №37. За преминалите курса на обучение ще бъдат издадени сертификати от Dieselland Bulgaria.

Записване на участие може да направите като:

  • попълните Формуляр за участие в курс за обучение;
  • чрез имейл до office@dieselland.bg съдържащ следните данни: Фирма, име и фамилия на участника, телефон за обратна връзка, данни необходими за издаване на проформа-фактура.

Начин на плащане:

  • 100% авансово плащане при записване за обучение.

siemens-obuchenie-duzisiemens-kurs-pompi

Dieselland
error: Content is protected !!
ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ