Home » Обучения » Технически обучения – дизелови горивни системи Siemens

Технически обучения – дизелови горивни системи Siemens

Целта на обученията е да получите нужните теоретични знания и практически умения за качествена проверка и ремонт на дизелови горивни системи Siemens.

Предназначението на обученията е да се запознаете с устройството и работата на комън-рейл помпи и дюзи Siemens. Освен това, по време на курса, ще се извършат проверки и ремонт чрез оборудване на Dieselland. Ще се разгледат множество от възможни случаи, възникващи при работата със Siemens компоненти.

Схема на обученията:

siemens

siemens-obuchenie-duzisiemens-kurs-pompi

error: Content is protected !!