Home » Диагностично оборудване » AXONE 3 Mobile Diesel Diagnostics

AXONE 3 Mobile е професионален инструмент, предназначен за извършване за ремонт на най-новото поколение на автомобили и лекотоварни превозни средства със сложни електронни системи за контрол. AXONE 3 Mobile е проектиран и разработен за да осигури пълно и иновативно решение.

От услуга за ремонт, системна диагностика, анализ на изгорелите газове, чрез контролиране единица конфигурация, управление на клиенти и поръчване на резервни части, AXONE 3 Mobile е общото решение.

Най-изтънчените електронни решения са изпълнени, като тъчскрийн технология, Bluetooth и GSM комуникации, интегрирана камера и най-новото поколение на литиеви батерии: всички тези иновации са стандартни и все още съществени елементи на устройството.

Допълнителна информация:

Този инструмент се използва при системи за самодиагностика на дизеловите ДВГ. Общите системи за управление на процесите в съвременните автомобили са изградени на базата на компютърната техника и стават все по-сложни, което ги прави по-малко надеждни. За да може да се следи техническото им състояние при движението на автомобила в процеса на експлоатацията му (а не само в сервизни условия, при които не могат да се симулират всички работни режими), са разработени системи за т.н. бордова диагнистика (On Board Diagnosis – OBD) наричана по-долу система за самодиагностика.
Европейският съюз въвежда (директива 98/69EG) американския стандарт OBD-II под наименованието Euro-OBD (EOBD) през 2003 г. за автомобили с дизелови ДВГ. В стандарта EOBD се използва протокол за обмен на данни ISO 15765-4 (CAN), разработен от Bosch и наречен „локална мрежа на контролерите“ (Controller Area NetworkCAN).
Диагностичният конектор (Diagnostic Link ConnectorDLC) при стандарта EOBD е същият, както при OBD-II. Стандартизиран е и режимът за диагностиката (SAE J1979). Стандартът EOBD с протоколът CAN се използват и от много американски и почти всички азиатски производители на автомобили и вече може да се счита не само за европейски, но и за световен стандарт.

Обекти на системата за самодиагностика на ДВГ
Системата за самодиагностика EOBD прави непрекъсната проверка на техническото състояние и определя неизправностите на компонентите на следните системи: системата за управление на ДВГ (управлението на свръхпълненето, фазите на газоразпределение, горивната система и др.); охладителната и мазилната система на ДВГ; системата за улесняване на пускането му в ход; системите за намаляване на съдържанието на вредни вещества в отработилите газове (окислителния и акумулиращия неутрализатор, филтъра на частици, системата за рециркулация на отработили и картерните газове); шината за данни CAN и др.

Диагностика на системата за управление на ДВГ
Техническото състояние на компонентите на системата за управление на ДВГ (възприемателите, изпълнителните устройства и техните електрически връзки с електронния блок) се определя чрез диагностични проверки на формата, нивото и честотата на получаваните от възприемателите сигнали и сигналите от изпълнителните устройства, изпълняващи ролята на обратна връзка за резултатите от управлението. При възникване на неизправност управляващата система се грижи не само за записване на съответен код в енергозависимата ROM-памет на компютъра й, но и за намаляване на последствията от нея.
От момента на възникване на неизправността до влизането на автомобила в сервиз за текущ ремонт, управлението на ДВГ се извършва от общата управляваща система така, че той да работи задоволително (макар и с влошени показатели) и автомобилът може да се движи. В случай на неизправност на някои от възприемателите или връзката му с управляващата система, тя допълва липсващите входни данни като генерира стойности в допустимите граници, в зависимост от режима на работа на ДВГ.
Сигналите на възприемателя на ГМП на буталата на повече от един цилиндър (например 1-ви и 4-ти 4-цилиндров ДВГ) и ъгловото положение на коляновия вал (работещ съвместно с него), както и от възприемателя на ГМП на 1-ви цилиндър (работещ съвместно с газоразпределителния вал) не могат да се заместват от управляващата система по подразбиране и при неизправност на някои от тях ДВГ не може да се пусне в ход.
    Забележка: Съвременните дизелови ДВГ не могат да се пуснат в ход само при неизправност едновременно и на двата възприемателя, което е малко вероятно да се случи.
Установяване на отклонения в състава на горивната смес, пропуски при възпламеняването й, неизправности на възприемателите на съдържанието на кислород в отработилите газове, системата за рециркулацията им и шината за данни CAN, се извършва по същия начин, както при бензиновите ДВГ.

Диагностика на системата за управление на налягането на свръхпълнене

Една от основните задачи на системата за самодиагностика EOBD е проверка на налягането на свръхпълнене, необходима за предотвратяване на превишаването му над допустимата стойност. Максималното налягане на свръхпълнене може да се превиши, ако има някаква неизправност в системата за управлението му, при което ДВГ се подлага на прекалено високо натоварване.
Възприемателят на налягането на свръхпълнене предава данни за текущите му стойности към електронният управляващ блок, който при превишаване на максималното налягане на свръхпълнене записва в ROM-паметта на компютъра кода на неизправността.
Това обаче не е достатъчно, т.е. необходимо е и да се вземат мерки да не се претовари ДВГ. За да се намали налягането на свръхпълнене, електронният управляващ блок намалява мощността на турбината на турбокомпресора, като с помощта на електромагнитния тактов клапан и изпълненото устройство (вакуумно или електрическо) отваря клапана и част от отработилите газове преминават успоредно на работното колело на турбината.

error: Content is protected !!