Home » Common Rail тест оборудване » CR-Classic / Стенд за проверка на Комън Рейл помпи и дюзи

dieselland-bulgaria-classic

CR-Classic – стенд за проверка на Комън Рейл
Производствена мощност на стенда: 7,5 kW и 11kW

Стендът проверява:
– инжектори
– помпи (CP1 , CP2, CP3, HP2, HP3);
– регулатори и сензори за налягане.

Системното налягане е до 1800 bar. Възможно е налягането да се увеличи до 2200 bar по избор. Измерването се извършва в електронната система за измерване. В комплекта е включен и софтуер с тест-планове.

 

 

 

 

Особености и характеристики на стенда

 • Едновременна проверка на 4 инжектора;
 • Електронна система за измерване;
 • Честота за отваряне на инжектора в импулси;
 • Продължителност на импулса на отваряне на дюзата (100-3000 микросекунди);
 • Контрол на температурата на изпитателната течност в обхвата от 0-100⁰ С ;
 • Налягането на флуида по време на проверката може да се регулира в диапазон от 0-1800 bar;
 • Електронно измерване на налягането на горивото в акумулатора;
 • Управление на налягането на горивото в акумулатора в диапазон 0-1800 bar;
 • Контрол на температурата на изпитателната течност отделно за всяка дюза;
 • Защитно стъкло от поликарбонат ( h=10 mm);
 • Размери: ширина 1500; височина 1900; дълбочина 1000 mm;

 

Комплект CR-Classic-4E може да бъде дооборудван хардуерно и софтуерно, което позволява кодиране на инжектори от производителите  Bosch, Delphi (C2i, C3i), Denso.

CR-Classic-4E позволява едновременна проверка на 4 дюзи, като позволява следене на температурата на изпитателната течност за всеки инжектор.

Диагностичният стенд CR-Classic-4E  използва устройство CR-Tester, което е предназначено за диагностика и тестване ефективността ( форма и интензивност на пръскане, количесво флуид, преминал през отворите на разпръсквача, количество на обратното гориво ) на електромагнитни инжектори от Common-rail горивна система (Bosch, Denso, Delphi, Siemens).

Стендът CR-Classic-4E използва софтуерния пакет ARM Diesel. Той позволява контрол и регистрация на технологичните параметри на стенда за изпитване на горивни помпи.

 

Хардуерен и софтуерен комплект, който позволява:

 • Форма на конфигурация (сензори, Изпълнителни елементи) за тест на горивна помпа
 • Определяне броя на циклите;
 • Определяе честотата на въртене на двигателя;
 • Измерване на температурата и налягането в цифрови (контактни) сензори;
 • Извършване на функцията на крайник;
 • Регулиране стойността на ъгъла на изпреварване на впъскването на горвната помпа (Допълнителна услуга);
 • Да се регулира температурата на изпитателната течност.

 

CR-Classic-4E се произвежда в базов вариант за проверна на Common Rail помпи и инжектори с безколбична измервателна система.

По заявка могат да се правят следните модификациии на CR-Classic стенда:

CR-Classic-4М– Стенд за проверка на Комън Рейл инжектори и Помпи с колбична измервателна система.

CR-Classic-2Р– Стенд за проверка САМО на Комън рейл горивни Помпи с колбична измервателна система.

CR-Classic-2РМ– Стенд за проверка САМО на Комън рейл горивни помпи с (2х канален дебитомер) безколбична измервателна система.

CR-Classic-4Р- Стенд за проверка САМО на Комън рейл инжектори с безколбична измервателна система с възможност за едновременно изпитване на 4 инжектора.

 

dieselland-cr-classic

 

error: Content is protected !!