Home » Common Rail тест оборудване » CR-iXE-K – Едноканален диагностичен стенд за изпитване и кодиране на Common Rail инжектори Bosch, Denso, Delphi, Siemens

dieselland-ixe-bulgariaСтендът CR-iXE-K е предназначен за изпитване и кодиране  на Common Rail инжектори Bosch, Delphi, Siemens, Denso. В него е интегриран електронен блок за управление, сензори за измерване на температурата на работния флуид в резервоара и на обратното гориво, количеството впъснато гориво, позволява контрол на температурата на флуида.

Спецификация и технически данни

 • Обороти на въртене 1500
 • Задвижваща мощност: 4kW
 • Капацитет на резервоара за калирираща течност 30
 • Захранване 3х400V / 230V 50 Hz
 • Мощност на компресора на хладилника: 800 W
 • Максимален ампераж 11А;
 • Регулиране на температурата на калибриращата течност в диапазон от 0-100 ⁰ С
 • Регулиране на налягането на калибриращата течност 0- 1800 bar
 • При желание на клиента като има възможност за повишаване на работното налягане на калибриращата течност до 2500 bar
 • Измерване и следене на температуратa на инжектора
 • Манометър за ниско налягане 0-0,25 МРа
 • Честота на подаване на импулси на инжектора 60-1500
 • Продължителност на отварящия импулс на инжектора 100 – 3000 μs
 • Електронно измерване на стойностите в акумулатора на налягане на горивото 0- 1800 (2500 bar)
 • Предпазно стъкло от поликарбонат (10мм дебелина)
 • Измервателни сензори
 • Размери: широчина 610мм, дълбочина 110мм, височина 1700мм
 • Обща маса 360 кг
 • Кодиране на дюзи

 

 

Стендът CR-iXE-K е оборудван със специално разработения софтуер ARM Diesel. Чрез него се управляват сигналите към инжекторите. Първоначално в АRM Diesel са заложени над 400 тест плана, съдържащи информация за техническите параметри на  всички поколения Common rail  инжектори, създадени до момента. Софтуерът управлява автоматично изпитваната дюза, като подава сигнал към електромагнита с необходимата честота и продължителност, регулира налягането и температурата. Тези тест планове са разработени по такъв начин, че да симулират максимално работните условия на дюзите във всички режими на работа в реален дизелов двигател. Програмата дава възможност за  управление на електромагнитни инжектори Bosch, Denso, Delphi, Siemens, a освен това и  регулируем Piezo сигнал за Bosch и Siemens. Освен това има възможност за съставяне и добавяне на индивидуален тест план, управление на продължителността и големината на сигнала, честотата на сигнала, броя цикли.

С напредването на технологиите и изискванията към двигателите, елементите от дизеловите горивни системи постоянно се осъвършенстват. Dieselland предлага на своите клиенти редовни и безплатни обновявания на софтуера, като по този начин гаранцията на ARM Diesel е до живот!

Може би най-голямото предимство на CR-iXE-K е възможността му не само да изпитва,но и да кодира дюзите.

Защо се кодират инжекторите?

Кодът, още известен като IMA код (Bosch) или код за калибриране (Delphi), е уникална комбинация от букви и цифри, който е предварително програмиран в електронния блок за управление на на двигателя (ЕБУ) . Common rail впъсквачите работят при изключително малки толеранси от порядъка на микрони. При съответен ремонт, нейните характеристики ще се променят, което без отразяване на кода може да доведе до редица проблеми:

 • Увеличен разход на гориво;
 • Черен дим;
 • В по-новите системи ако дюзите не са кодирани двигателят няма да стартира;
 • Ниски мощностни показатели;

Когато инжекторът премине през изпитването на стенда, се генерира IMA код, който позволява на ЕБУ да управлява точно количеството на впръснато гориво и по-този начин да се оптимизира работата на двигателя.

След всяко изпитване CR-iXE-K генерира на нов калибриращ код за точна връзка с  бордовия компютър и контрола на впръскване.

 

Какви са Вашите изисквания към една машина?

Високи експлоатационни показатели :

 • Висок КПД;
 • Висока производителност;
 • Максимална точност;

Диагностичния стенд CR-iXE-K разполага с модерна и прецизна електронна система за измерване. Това позволява изключително бързи,надеждни и достоверни резултати от проведеното изпитване, осигурявайки точност до 0,1 .

Работоспособност

Работоспособност се постига чрез подходящите  конструктивни и технологични решения, които гарантират ергономичност, лесна експлоатация и минимални разходи за обслужване.

Едно от най-големите предимства на CR-iXE-K е неговата компактна и ергономична конструкция. Монтажът на изпитвания инжектор е елементарен, а резултатите са готови след броени минути. При необходимост, ремонтът на инжектора може да бъде извършен на място.

Безотказност

Това е свойството на агрегата  да запазва работоспособността си без принудително прекъсване за определен период от време.

Надеждност

Възможността на машината да изпълнява своите функции като запазва експлоатационните си показатели – висока производителност, точност,мощност и др. в зададени граници за предварително определен период от време.

Много важно за една машина е не само лесната й експлоатация, но и нейната безопасност. Както е известно горивните системи от типа Common rail работят със значително високи налягания на впръскване, достигащи до 1800- 2000 бара. CR-iXE-K е армиран със защитно стъкло от поликарбонат, което го прави напълно безопасен. Също така машината разполага с регулатор на налягане и термо регулатор, което позволява контрол на температурата на работния флуид. Охлаждането на калибриращата течност се осъществява на принципа на хладилника чрез компресор, изпарител и кондензатор.

CR-iXE-K е отговорът на всички изброени изисквания, което го прави незаменим помощник във всеки сервиз. Благодарение и на актуалната си цена, стендът е изключително подходящ за новооткрити сервизи, на които тепърва ще предстои развитие.

 

error: Content is protected !!