Home » Common Rail тест оборудване » CR-JET 4EP / Стенд за комън рейл помпи и дюзи

CR-JET-4EP

CR JET PD стенда е изработен за проверка на комън рейл помпи и дюзи от Bosch, Delphi, Denso и Siemens (VDO). При извършване на ремонт и рециклиране на ГНП и инжекори този стенд е приложим и в дизеловите сервизи.  CR-JET 4EP притежава две вградени измерителни системи (измерители) – един за дюзите и един за помпите. Всички резултати се изобразяват на компютърния екран. Възможно е да създадете ваши собствени тест-планове. Този стенд е способен и да кодира Denso, Bosch с помощта на допълнително кодиращо устройство.

Технически Данни:

Скорост на въртене:  50 – 3500 min -1
Задвижваща мощност:  11kW
Брой канали за измерване на дюзи: 8
Капацитет на резервоара за течности за калибриране: 30 l
Захранване: 3x400V/230V~50 Hz
Захранване на клапана: 24V
Брой на измерващи точки за дюзи: 2
Мощност на охлаждане на изпитателното масло: 800W
Производителност на нагнетателната помпа 0,3MPa: 6,5 куб. децилитра
Налягане на нагнетателната помпа: 0-0,25 MPa
Средно електрическо нагряване на изпитателното масло:  1000W
Скорост на измерване: 60 – 1500 min -1
Продължителност на импулса за отваряне на дюзите: 100 – 3000 ms
Температурни граници: 30 – 60 ± 1 C°
Високо налягане: 0 – 1800 ± 5 bar (2500 bar)
Сензор за високо налягане: 0 – 1800 bar
Непрекъснато проверяване и регулиране на температурата
Защитен екран: поликарбонат
Размери:  широчина 1110 mm x дълбочина 1210 mm x височина 1610 mm

Допълнителна информация:

Стенда 4EP притежава самостоятелна хладилна инсталация и е оборудван с две независими групи, осигуряващи необходимата енергия за работа на компресора, вентилаторите, електрическото отопление и други апарати. Хладилният агрегат е разположен на челните стени на стенда, като достъпът до него е осигурен с шарнирно свързани врати.

Охлаждането на вътрешността се извършва по следния начин: Под действие на компресора сгъстеният хладилен агент преминава през маслоотделителя, пречиства се от маслените капки и се нагнетява в кондензатора. Тук, под действие на повишеното налягане, той се втечнява, като отделя топлина в околното пространство. Постъпва в ресивера (служи за резервоар и за изглаждане на пулсациите), преминава през регулиращия дросел-вентил и попада в изпарителя. Налягането на хладилния агент рязко се понижава и агентът се изпарява като отнема топлина от циркулиращия флуид.
При необходимост резервоара на стенда може да се отоплява чрез вградените за целта реотани. В този случай охлаждането се преустановява.
Процесите по поддържане на зададените режими са напълно автоматизирани и позволяват безпроблемна продължителна работа на стенда.

 

 

error: Content is protected !!