Home » Common Rail тест оборудване » CRistina. Оборудване за ремонт на Common Rail инжектори.

cristina-duzi-sglobyavane

Комплектът CRistina е предназначен за ремонт и рециклиране на комън рейл дюзи на системите BOSCH, DELPHI и DENSO по технология,  позволяваща измерването и подбирането на всички необходими елементи за регулиране.

Хардуерното и софтуерното оборудване позволяват не само точно измерване на необходимите размери, но и извършване диагностика на електромагнита на инжектора, като се измерва съпротивлението и индуктивността на намотката. Работната програма съдържа подробна база данни с монтажните размери на най-разпространените Common Rail инжектори и представя пълна визуализация на процеса на сглобяване, което помага за избягването на грешки и ускоряване на целия процес. За да не се допускат грешки при измерването, конструкцията на CRistina позволява точно и здраво захващане на инжекторния корпус, за да се изключи влиянието на вибрациите и безконтролните движения на измервания елемент спрямо измерващото устройство.

dieselland-cristina-bosch

 

error: Content is protected !!