Home » Дизелови Устройства за тест » Pressure – Tester / Стенд за проверка налягане на дюзи

Stand-Pressure-TesterDiesel-Tester-VE-dizelovi-pompi-bosch

Целта на Pressure – Tester е измерване на налягането в тръбата за високо налягане на ръчния стенд за инжектори / дюзи. Ремонт на дюзи на изгодни цени.

Тестерът показва настоящото и максималното налягане, и измерва времето на спада на налягането в допустимите норми (хидро плътност).

Закупувайки този тестер Вие получавате:

-Безплатен ъпдейт на софтуера -неограничено във времето;

-Осигурена поддръжка и резервни части на стенда(гаранционно и извън раранционно)

-Доставка на резервни части за ремонт на преференциални(корпоративни) цени.

Допълнителна информация:

Този тестер се използва за проверяване на предвпръскване, забавено следвпръскване и изпреварващо вторично впръскване.

Предвпръскване
Ако малко количество гориво (около 1mg) изгори по време на такта компресия, стойностите на налягането и температурата в цилиндъра по време на основното впръскване нарастват. Това съкращава забавянето на запалването на основното впръскване и има положително влияние на шума от запалване, тъй като пропорцията на горивото в предварително подготвената смес за горивния процес намалява. В същото време изгарянето на разпределеното количество гориво в общия обем на цилиндъра се увеличава. Това увеличава емисиите на сажди и NOx поради преобладаваща в цилиндъра увеличена температура.
От друга страна, по-високите температури в горивната камера са предпочитани главно при студено стартиране и при малко натоварване, за да се стабилизира горенето и, се ограничат емисиите на HC и CO.
Добър компромис между емисиите на NOx и шума от възпламеняването се постига с адаптиране на времевия интервал между предвпръскването и основното впръскване, като се отчитат работният режим и дозирането на количеството гориво за предвпръскване.

Забавено следвпръскване
Със забавеното следвпръскване, горивото не се възпламенява, но се изпарява от остатъчната температура в изгорелите газове. Фазата на вторичното впръскване следва основното впръскване по време на разширяването на изгорелите газове или в такта на продухване, в момент около 200 градуса след ГМТ. Впръсква се точно измерено количество гориво в изгорелите газове. Получената смес от гориво и изгорели газове се изхвърля през изпускателните отвори в изпускателната система по време на такта на продухване.
Забавеното следвпръскване служи главно да достави въглеводороди, които също причиняват повишаване на температурата на изгорелите газове чрез окисляване в катализатор от окислителен тип. Тези мерки се използват за регенериране по потока на изгорелите газове на системите за почистване, като филтри за твърди частици или акумулаторния тип катализатори за NOx.
Понеже следвпръскването може да причини изтъняване на масления слой от дизеловото гориво, това все още очаква изследвания от проиозводителите на двигатели.

Изпреварващо вторично впръскване
При комън рейл системите вторичното впръскване може да започне веднага след основното впръскване, докато горенето още не е приключило. В този случай частиците сажди доизгарят и емисиите на сажди могат да се намалят с 20 до 70%.

 

error: Content is protected !!