Home » Common Rail тест оборудване » ST Bench / Стенд за регулиране на помпи и дюзи

Изпитателните стендове ST 75 (7.5kW) и ST 110 (11kW) са стандартни обикновени стендове без никакви допълнителни приложения. Системи за тестване на помпи (VE, VR, PE, CR), Common Rail инжектори и единични инжектори (помпа-дюза) могат да се добавят отделно, в зависимост от нуждите на клиента. ST стендове идват с опция за дълга или къса рамка.

Основни функции

– Определяне обема на впръскване на гориво при различна скорост на горивната помпа за високо налягане.

– Определяне скоростта на въртене в началото и в края на впръскване на горивото с ротационен регулатор (максималния празен ход ротация), за да се определи така нареченият кръг регулируема скорост.

– Геометрично начало на компресия (предварителна корекция) и ъглово разстояние между секциите от помпата за гориво под

високо налягане.

– Смущения на дозите на гориво, идващи от различни секции на горивната помпа за високо налягане, което не трябва да надвишава 2% от номиналната доза.

– Тестване на работата на електромагнитния затварящ клапан.

– Тестване на засмукване на подкачващата помпа.

– Тестване на налягането на впръскване на горивната помпа.

– Проверка на ефективността на горивната помпа.

– Тестване на непропускваемостта, предаването и способността на предаване от горивния филтър.

Технически спецификации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервоар за калибриращо масло/изпитателна течност (ISO 4113) вграден в стенд за регулиране на помпи и дюзи

Резервоарите при стендовете на Dieselland събират цялото количество работна течност и захранват системата през време на работа.
В хидравличните системи като резервоари се използуват или кухините в телата и други големи корпусни детайли, или специално оформени съдове.
Използуването на кухините на конструктивните елементи на машините като резервоари позволява да се получи компактна система с машината. В случая към тези елементи се преявяват допълнителни изисквания, като непропускаемост, защита на работната течност от замърсяване, удобства при монтажа на помпата и др.
Когато резервоарът е специално оформен съд, той се използува често вместо рама, върху която се монтират помпеният агрегат и други елементи на системата.
Съдовете за резервоари се изработват от стоманена ламарина чрез заваряване. Обемът на резервоара се определя на основата на топлинни изчисления или се приема 3-4 пъти по-голям от дебита на помпата, куб. дм/мин, като се прави проверка за повишаването на температурата на работната течност.
За получаване на по-добро утаяване и отделяне на въздуха резервоарът се разделя на две части с преграда. В едната част се поставя смукателна тръба на помпата на разстояние от дъното не по-малко от два диаметъра, а в другата-по възможност най-отдалечено, довеждаща тръба и дренажни тръби потопени под най-ниското ниво на работната течност.
За периодично очистване на разервоара капакът трябва да може лесно да се отваря. Обикновено върху него е гърлото за напълване на резервоара, снабдено с мрежест филтър и отвор за пропускане на въздух. Резервоарът трябва да има нивопоказатели за горно и долно ниво на течността, както и пробки или кранове за изпразване. Понякога за задържане на пяната се поставя втората преграда. Освен това към резервоара се предвиждат и дръжки или уши за транспортиране.
Резервоарът трябва да е добре уплътнен, всички отвори да се затварят добре, за да се избегне попадане в него на прах и други твърди частици, които замърсяват калибриращото масло/изпитателната течност.

error: Content is protected !!