UNIProbeUNIProbe е система за аналогови и цифрови измервания.

UNIProbe включва четири различни инструменти:

  • ОСЦИЛОСКОП с четири независими аналогови канали;
  • BATTERY  PROBE за тестване на батерията, както и анализ и проверка на цялата начална и зарядна система.
  • TNET за електрическо изпитване и анализ на автомобилните комуникационни мрежи (CAN, VAN LIN);
  • MULTIMETER за напрежение, съпротивление и текущи измервания;

Освен това UNIProbe може да се използва като генератор на сигнали, за да се симулират импулси, генерирани от сензорите и да възпроизвежда командите, генерирани от управляващите устройства.

  • PRESSURE TESTING : тества горивното и турбо налягане  на всички превозни средства.

 

error: Content is protected !!