Програмата е проектирана по начин, който я прави изключително лесна за използване. С нея се свиква само за няколко минути. Всички нужни индикатори се показват на компютърен екран. Цветовете правят данните по-разбираеми и достъпни не само за специалистите, но и за клиентите, тъй като тест резултатите могат да бъдат принтирани. В сърцето на софтуера на всяка една машина на Dieselland се намира именно ARM платформата. Това е софтуер, който подлежи на редовни, безплатни за клиентите на Dieselland, ъпдейти. Реалната гаранция на този продукт е до живот.

Тествайки горивната система, ARM-software 100% пресъздава управлението в натурална среда на дизеловия двигател, а именно:

-Електромагнитен тактов клапан за управление на дебита на помпата за високо налягане.

Количеството на подаването от помпата за високо налягане в акумулатора гориво се управлява от електронния блок с помощта на електромагнитен тактов клапан. Когато към намотката му не се подава напрежение, той се намира в затворено състояние, под действието на пружина, и количеството на подаденото гориво е минимално. За да се увеличи дебитът на гориво, към намотката на клапана се подава широчинно-импулсно модулиран сигнал – напрежение с „П“ образна форма. Котвата и свързания с нея шибър на клапана се преместват пропорционално на коефициента на запълване на импулсите и проходното сечение на канала, по който гориво постъпва в нагнетателната камера на помпата, се увеличава. В резултат на това, количеството на горивото, което тя подава в акумулатора, и налягането в него нарастват.

Следователно, количеството на подаваното в акумулатора гориво от помпата се управлява от електронния блок, за да се променя налягане в него в зависимост от режима на работа на ДВГ. Благодарение на това, че помпата за високо налягане подава гориво и създава импулс на налягане в акумулатора само когато е необходимо, се намалява консумацията на енергия (мощността), която тя потребява, и се избягва ненужното загряване на горивото.

-Електромагнитен тактов клапан за управление на дебита на горивото, което се изпуска от акумулатора.

Налягането в акумулатора може да се управлява и чрез изпускане на гориво от него в резервоара. За целта се използва електромагнитен тактов клапан, който се монтира към акумулатора на налягане. При неработещ ДВГ, когато към намотката му не се подава напрежение от съответното изходно стъпало на електронния управляващ блок, клапанът се намира в затворено състояние, под действието на пружина, и налягането в акумулатора е отделено от магистралата за излишното гориво. Характеристиката на пружината е така подбрана, че в акумулатора има остатъчно налягане от около 100 Mpa.

След пускане в ход на ДВГ, за да се управлява налягането в акумулатора (в съответствие с въведената в енергозависимата ROM-памет на компютъра на електронния блок стойност), към намотката на клапана се подава широчинно-импулсно модулирано напрежение. Под действието на магнитното поле, котвата се премества и свързаното с нея стебло с конусен връх променя проходното сечение на жигльора, по който гориво изтича от акумулатора в резервоара.

За да не се повиши над допустимото налягане в акумулатора, при неизправност на електромагнитния тактов клапан, то се ограничава от предпазен клапан.

За да променя бързо налягането в акумулатора при изключено подаване на гориво от помпата (например, от 150 до 50 MPa в рамките на един работен цикъл , т.е. 40 ms при честота на въртене 3000 min-1), към този клапан се предявяват високи изисквания; голямо бързодействие, т.е. висока честота на сработване (200-300 Hz); достатъчно ефективно проходно сечение (около 0.1 кв. mm при ход 0.15 mm); голямо силово въздействие, гарантиращо плътното му затваряне при налягане в акумулатора 200 MPa (около 600 N) и др. Те могат да се удовлетворяват най-добре, ако клапанът се управлява с пиезопреобразувател.

Методът за управление на налягането на горивото в акумулатора чрез изпускане на част от него в резервоара има недостатъци: намаляване на к.п.д. при нагнетяването; необходимост от бързодействащ клапан и охлаждане на горивото, което се загрява при преминаване на потенциалната му енергия (високо налягане) в кинетична. Но дори и при помпите с регулируема производителност той е необходим, тъй като осигурява бързо стабилизиране на налягането на по-ниско ниво при рязко намаляване на натоварването на ДВГ (изключването на помпата и разходването на гориво от впръсквачите не е достатъчно за това).

В дизеловите ДВГ с горивна система от вида Common Rail  от по-ново поколение, управлението на налягането в акумулатора се извършва по два начина – с клапаните за: измемение на дебита на помпата за високо налягане; промяна на дебита на горивото, което изтича от акумулатора и се връща в резервоара.

При пускане в ход на ДВГ управлението на налягането в акумулатора се прави с клапана, който променя дебита на горивото, изтичащо от акумулатора . За да се подгрее по-бързо горивото в системата, помпата за високо налягане подава повече гориво от необходимото. Излишното гориво се връща обратно в резервоара през клапана. При празен ход, принудителен празен ход и малко натоварване на ДВГ налягането в акумулатора се управлява с помощта на двата клапана. Така се постига: висока точност на управлението, необходима за устойчива работа на ДВГ при празен ход; намаляване на съдържанието на токсични вещества в отработилите газове; осигуряване на плавен преход в режим на принудителен празен ход.

След загряване на ДВГ до оптимален топлинен режим, при високо натоварване и висока честота на въртене налягането в акумулатора се управлява с клапана, който променя дебита на горивото, подавано от помпата за високо налягане. В акумулатора на налягане се подава само толкова гориво, колкото е необходимо за съответния режим на работа на ДВГ. Така мощността за задвижването на помпата се намалява и се изключва ненужното загряване на горивото.

-Възприемател на налягането в акумулатора

Мембрамата е заварена към корпуса му и към нея е закрепен тензопреобразувател. Под действие на налягането в акумулатора, което се предава по канал, мембраната се деформира (до 1 mm при налягане 150 MPa) и това променя съпротивлението на тензопреобразувателя. Първичният сигнал е с ниво 0-70 mV. В корпуса има монтирана платка с електронна схема за обработка на сигнала, която се захранва с напрежение 5 V. След усилване, нивото на сигнала на изхода за възприемателя е в граници 0.5-4.5 V. Въз основа на него, по въведената в ROM-паметта на компютъра на електронния управляващ блок характеристика, той определя текущата стойност на налягането.

Този вид възприематели трябва да имат стабилна нулева точка и точност на измерване не по-малко от 2%.

armd1 armd2 armd3 armd4 armd5

error: Content is protected !!