Home » UIS / UPS Тест оборудване » Test bench ST 75CU Diesel Direct 3000

Тест стенд ST 75CU и ST 110CU са стендове за изпитване на Common Rail помпа дюза, – дюза и единични дюзи. Стенда е са интегрирани електронни контролни блокове, CR и UIS симулатори за тези дизелови горивни системи. Стенда е със задвижвща  мощност от 7,5kw и 11kw и е снабден с охладителна система.

В случай на нужда, VE помпите също могат да бъдат тествани с този стенд.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

• скорост на въртене: 30-3000 мин-1

• посока на въртене: ляво / дясно

• задвижване мощност: 7,5 kw / 11 / kw

• момент на усукване 1050-3000 мин-1: 68,2 – 24,2 Nm

• програмируем брой впръсквания (след всеки 50): 50-1000

• Капацитет на резервоара: ~ 30 dm3 • брой секции: 8

• капацитет на измервателните колби: 44 и 260 +/- 0,25 cm3

• макс. ампераж: 27 A / 32 A • мощност на нагревателя на масло: 1000 W

• Размери (Д х Ш х В): 1100x800x1600 • тегло: ~ 600 кг

На този стенд могат да бъдат тествани системи с разпределителни помпи за високо налягане. При високооборотните дизелови двигатели е необходима горивна система, която да осигурява прецизно управление, високо налягане на впръскването при малки габаритни размери и малка маса. Именно тези параметри отличават разпределителните помпи за високо налягане от редовите. Те обединяват в себе си помпа за ниско налягане (наричана още подкачваща помпа), помпа за високо налягане и регулатор за честотата на въртене на коляновия вал при компактна конструкция.

    Още през 60-те години на миналия век разпределителните помпи с аксиално движение на буталото навлизат при двигателите за леки автомобили. За намаляване на разхода на гориво и вредните емисии в отработилите газове е необходимо повишаване на налягането на впръскване и затова горивните помпи за високо налягане и техните регулатори постоянно се усъвършенстват.

    При системите, използвани при двигатели с разделени горивни камери, разпределителните помпи за високо налягане постигат налягане до 35MPa. При двигатели с неразделени камери (директно впръскване) са необходими налягания в диапазона от 90 до 190 MPa, които се осъществяват от аксиални или радиални раззпределителни помпи за високо налягане. Механичните регулатори на честотата на въртене постепенно биват изместени от електронни. Така се появяват помпи за високо налягане с електромагнитен клапан.

    Благодарение на компактната си конструкция и голяма приспособимост разпределителните помпи за високо налягане намират приложение както в горивни системи за двигатели на леки и товарни автомобили, така и при стационарни двигатели и строителни и селскостопански машини.

    Аксиалните разпределителни помпи за високо налягане намират приложение при двигатели с мощност до около 30 kWна цилиндър, а радиалните – до 45 kW  на цилиндър.

    Мазането на разпределителните помпи за високо налягане се осъществява от преминаващото през тях гориво и по тази причина те практически не се нуждаят от обслужване.

 

error: Content is protected !!