Konfort e serie 600

600 Evolution Series е от порядъка на машини, използвани за вентилационни системи  и за възстановяване на всички видове превозни средства. Тя включва пет модела, които могат да бъдат диференцирани от капацитета на резервоара и автоматизацията на функцията. Те използват пълна и обновяема база данни на превозното средство. Някои модели се съхраняват в SD карта.

error: Content is protected !!