GASBOX Autopower GASBOX Autopower1Gasbox Autopower е инструмент за анализ на бензинов двигател, който дава възможност за диагностични тестове да се извършат  по отношение на емисиите (отрицателна функция на двигателя, повишено потребление, диагностичен предупредителен сигнал,проверка за запалване на студен двигател , и др ..) и удостоверява, че стойностите съвпадат с законовите изисквания. Вградените батерии осигуряват повече от 6 часа на непрекъснат режим на работа, без ограничение на електрически кабели. Също така разполага с безжична комуникация с интерфейс на дисплея и MULTI Pegaso, използвайки технология Bluetooth.

 

error: Content is protected !!