Home » Инструменти и оборудване » DL-CR50052 – Приспособление за запълване повдигача на пиезо-инжектори Bosch

dl-cr50052-dieselland-boschDL-CR50052

Приспособление за запълване повдигача на
пиезо-инжектори Bosch.
Състои се от две части:
корпус с релси и пружина.

error: Content is protected !!