Home » Дизелови Устройства за тест » UIS Тестер / Стенд за помпа-дюза

„UIS-Tester“ е предназначен за тестване и проверка на работата на помпа-дюза (UIS-Unit Injector System) и индивидуална горивна помпа за високо налягане с електромагнитни клапани за високо налягане (UPS – Unit Pump System).

 

 

 

Стенда „UIS-Tester“ ви позволява да:

  • задаване на контролен сигнал на електромагнитния клапан за високо налягане;
  • измерване на честотата на въртене на вала на „КАМ БОКС“;
  • задаване на необходимия брой цикли;
  • режим на настройки, за пет режима на управление на електромагнитния клапан;

Закупувайки този тестер Вие получавате:

-Безплатен ъпдейт на софтуера -неограничено във времето;

-Осигурена поддръжка и резервни части на стенда (гаранционно и извън раранционно);

-Доставка на резервни части за ремонт на преференциални (корпоративни) цени.

Допълнителна информация:

Този стенд е предназначен за проверяване и ремонт на системи с индивидуални помпи за високо налягане. При тези системи всеки цилиндър на двигателя е оборудван с индивидуална помпа и впръсквач. Това намалява значително дължината на тръбопроводите за високо налягане (или премахва напълно необходимостта от тях), осигурява максимални налягтания на впръскване в сравнение с останалите дизелови горивни системи. Друго предимство е модулният характер на системата, което значително опростява нейното обслужване.

Механични системи с индивидуални помпи (PF)

Механичните индивидуални помпи тип PF намират широко приложение както за дизелови двигатели с малка и средна мощност (4..75 kW/цилиндър), така и при тежки двигатели с мощност до 1000 kW/цилиндър. Тази горивна система позволява изключително лесно обслужване, работа с тежки горива.

Помпеният елемент на всеки модул представлява бутало и цилиндър, както и при редовата горивна помпа за високо налягане. Помпите се монтират към двигателя директно в цилиндровата глава и се задвижват от разпределителния вал.

Управлението на цикловата порция се извършва както при редовите помпи за високо налягане – специална рейка, управлявана от регулатора за честота на въртене, завърта буталото на помпения елемент и по този начин регулира продължителността на впръскване. Регулаторът за честота на въртене управлява всички индивидуални горивни модули. При различните конструкции това става по механичен, хидравличен или електронен път.

Механичното управление не може да удовлетвори съвременните изисквания за икономичност и екологичност на двигателите с вътрешно горене. По тази причина днес системите от тип PF имат ограничено приложение и са изместени от системите с електронно управление помпа-дюза и помпа-тръба-дюза.

Системи помпа-дюза (UIS) и помпа-тръба-дюза (UPS)

Системите помпа-дюза и помпа-тръба-дюза заместват индивидуалните помпи тип PF. Запазвайки предимствата на системата PF (модулност и лесно обслужване), с електронното си управление, с помощта на електромагнитни клапани тези системи позволяват прецизно регулиране на цикловата порция гориво, както и на момента на впръскване (ъгъла на изпреварване на впръскването). Дават възможност и за разпределяне на цикловата порция на части (т.нар. пилотно впръскване). Буталото на помпата се задвижва от разпределителния вал. Наляганията при тези горивни уредби могат лесно да достигат стойности над 200 MPa поради малката дължина (или пълна липса при помпа-дюза) на тръбопроводи за високо налягане.

error: Content is protected !!