DT ScopeDT-ScopeDT_Scope

 

 

DT-Scope: осцилографична добавка за измерване на стойноста на налягането в „Комън Рейл“ системата. Резултатът се вижда на компютърния екран.

DT Scope. Passport

Програмата OscilloscopeMulti е предназначена за работа с устройството DT Scope. Тя ви дава възможност за:

Показване на вълновия сигнал с напреднала синхронизация;

Измерване на основните параметри на сигнала като минимум, максимум, средна стойност, амплитуда и честотата на сигнала;

Записване на получения сигнал, запазване като файл;

Показване на регистрирания сигнал с напреднала навигационни и стойностни функции;

 

Програмата изпълнява:

Multichannelness – възможността за едновременно свързване към множество DT Scope устройства и едновременно показване на всички сигнали на диаграмата

Demo mode – позволява ви да разучите всички функции на програмата без DT Scope устройството.

Интерфейсът на програмата:

Software OscilloscopeMulti.Manual

 

 

 

error: Content is protected !!